WITAMY NA STRONIE FINGO

RUSZA REKRUTACJA

Rekrutacja na rok 2024 jest otwarta. Zapraszamy.

Edukacja mózgu bez edukacji serca nie jest w ogóle edukacją.

Arystoteles
EDUKACJA

Wyobraź sobie szkołę w której twoje dziecko

 • Rozwija w bezpiecznych warunkach swój niepowtarzalny potencjał i wyjątkowe talenty
 • Mówi swobodnie o swoich uczuciach i wyraża swoje opinie bez lęku, że zostanie skrytykowane
 • Odnajduje wsparcie w procesie odkrywania i nazywania swoich emocji, dzięki czemu potrafi się samodzielnie nimi zaopiekować
 • Dzieli się z innymi swoją fascynacją wybraną dziedziną wiedzy, stając się ekspertem
 • Otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy i nie jest poddawane nieustannej ocenie i krytyce
 • Traktuje błąd jako okazję do rozwoju, a nie porażkę
 • Tworzy relacje
 • Poznaje skuteczne metody uczenia się

Dlaczego FINGO to szkoła dla twojego dziecka

Fińska Edukacja

Założenia programowe szkoły oparte o fińską koncepcję edukacji.

Podobnie jak w Finlandii, traktujemy świat jako miejsce edukacji, a drzewa, kamienie i wszystko, co nas otacza, to pomoce dydaktyczne. Promujemy równość w edukacji, szacunek i ogólnie pojęty dobrostan. Przekazujemy uczniom odpowiedzialność za ich edukację. Zadaniem dorosłych – nauczycieli i rodziców – jest wspieranie uczniów oraz towarzyszenie im w tym procesie.

Edukacja to relacja

Dbamy o bezpieczną przestrzeń do rozwoju.

Relacja między nauczycielem i uczniem jest pozytywna, oparta na wzajemnym zaufaniu i empatii. Tylko dzięki temu proces uczenia się może zaistnieć. W szkole FINGO relacja uczeń-nauczyciel bazuje na zasadach tutoringu. Zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie uczniom w rozwijaniu własnej ciekawości i pasji. Taka relacja w edukacji gwarantuje efektywną naukę.

Kompetencje przyszłości

4K, czyli kooperacja, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja jako filary budowania kompetencji przyszłości.

Obserwując trendy i zmiany w dzisiejszym świecie, dostrzegamy ogromne znaczenie kompetencji miękkich i inteligencji emocjonalnej. W obliczu powszechnej dostępności do wiedzy nie jest najważniejsze jej odtwarzanie, a łączenie faktów, wyciąganie wniosków, tworzenie nowych połączeń oraz umiejętność przedstawienia innym swoich argumentów w dyskusji.
Kształtowanie tych kompetencji jest priorytetem każdego nauczyciela FINGO.

ZESPÓŁ

Kim Jesteśmy

Szkołę FINGO tworzy zespół doświadczonych nauczycieli, którzy wiedzą, że w edukacji najważniejsza jest relacja, uważna obserwacja, partnerstwo i stwarzanie Uczniowi bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, w której będzie mógł rozwijać swój niepowtarzalny potencjał. 

Bazujemy na najnowszej dostępnej wiedzy naukowej o rozwoju dziecka i procesach uczenia się. Obserwując Budzące się Szkoły, czerpiemy z dobrych praktyk innych. Szkolimy się, aby holistycznie podchodzić do Ucznia i jego rozwoju.

Jak pracujemy

 • Jesteśmy blisko ucznia
 • Uczymy się „poza ławką”- wykorzystujemy parki, muzea i inne miejsca do tworzenia przestrzeni edukacyjnych
 • Rozpoznajemy potrzeby, trudności i mocne strony uczniów
 • Wspieramy supermoce każdego ucznia
 • Wzmacniamy wewnętrzną motywację
 • Wyposażamy w narzędzia do efektywnego uczenia się
 • Kształtujemy umiejętność budowania relacji z ludźmi
 • Wyposażamy uczniów w narzędzia ułatwiające rozwiązywanie konfliktów (nauczyciel-mediator)
 • Rozwijamy kluczowe kompetencje i umiejętności (kompetencje 4K)
 • Współtworzymy z uczniami przestrzeń, w której każdy ma prawo wyrażać siebie, swoje zdanie i potrzeby oraz współdecydować o tym, co dzieje się w szkole
 • Uczymy pracy zespołowej „ razem możemy więcej”